Konsultation

Deltids øjenlægepraksis i samarbejde med Kristiansen Optik, www.kristiansenoptik.dk, på dennes adresse Borgergade 52, 6700 Esbjerg.
Konsultation efter aftale på telefon 75131188 bedst hverdage mellem kl 09 – 10.


Undersøgelse & Behandling

Undersøgelsen indebærer ofte anvendelse af pupiludvidende dråber, som de følgende timer kan medføre besværet læsesyn og undertiden også påvirke afstandssynet, således at det må frarådes at føre bil i denne periode.
Ved behov for operation eller laserbehandling henvises til sygehusafdelinger eller privatopererende kolleger efter patientens ønske.
Ved akut øjensygdom f.eks. øjenskader, pludseligt indsættende synsforstyrrelser eller øjensmerter kan det være afgørende for synet fremover, at der ikke går for lang tid inden situationen vurderes af øjenlæge, således at relevant behandling kan iværksættes.
Som hovedprincip bør man i sådanne situationer søge heltidspraktiserende øjenlæge og udenfor dagarbejdstid søge vagtlæge eller skadestue som evt. viderehenviser til øjenafdeling med døgnvagt.
Aktuelle deltidspraksis kan ikke påtage sig denne vagtforpligtelse. Hvis man imidlertid er interesseret i en snarlig konsultation kan der i forretningens åbningstid rettes forespørgsel på telefon 75131188.
Evt. kan forsøges på øjenlægens mobilnr. 50981067 eller e-mail: jo@dadlnet.dk


Pris

Basishonoraret for en 1. gangskonsultation er kr. 400.
Afregning for øjenundersøgelsen sker mellem patient og øjenlæge og er optikeren uvedkommende.
Øjenlægen har ingen aftale med sygesikringen, således at der alene er refusion for gruppe 2 medlemmer i Sygeforsikringen ” Danmark”.


Præsentation af øjenlægen

Jess Olsen er speciallæge i øjensygdomme med uddannelse i 4 danske universitets-øjenafdelinger incl. Rigshospitalet.
Har været overlæge på øjenafdelingen Centralsygehuset Esbjerg (nu Sydvestjysk Sygehus) i perioden 1973 til 2004 afbrudt af godt 1 år hvor han startede øjenafdeling i Saudi Arabien .
Ca. 40 års virksomhed som øjenlæge hvor hovedvægten er lagt på patientundersøgelse og behandling. Mere end 100.000 patienkontakter har medført en erfaring og viden som stilles til rådighed i aktuelle deltidspraksis.

Nærmere oplysninger om øjensygdomme og deres behandling kan hentes på hjemmesiderne: www.netsyn.dk, www.netdoktor.dk, samt på www.sundhedsguiden.dkØjenlæge Jess Olsen